Download PDF by J.W.F. Elte, D. Overbosch, R.O.B. Gans, M. van Aken: Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde:

By J.W.F. Elte, D. Overbosch, R.O.B. Gans, M. van Aken

Voor het stellen van een juiste diagnose is een goede differentiële diagnose gebaseerd op anamnestische gegevens en bevindingen bij lichamelijk onderzoek essentieel. Daarbij is een consequente en systematische benadering noodzakelijk. Dit boek heeft zich vanaf de eerste druk, nu twintig jaar geleden, bewezen als een waardevol hulpmiddel bij dit proces.

 

In deze herziene editie komen opnieuw alle aspecten van de interne geneeskunde aan bod. Veel hoofdstukken zijn herschreven door nieuwe auteurs. Nieuw is dat aan de lever een aside hoofdstuk is gewijd; hetzelfde geldt voor somatisch onverklaarde klachten.  Zoveel als mogelijk is gebruik gemaakt van recente richtlijnen en standaarden.

 

In eerdere edities werden het handboek en het compendium aside uitgegeven. In deze vijfde herziene editie is ervoor gekozen tabellen en figuren alleen in het compendium aan te bieden en niet meer in het handboek op te nemen. Zo zijn de beide boeken slechts tezamen te gebruiken en complementair aan elkaar.

 

Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde is bedoeld voor huisartsen, internisten, studenten die co-assistentschappen lopen en voor arts-assistenten in opleiding tot internist of een aanverwant specialisme.

 

Show description

Read Online or Download Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde: Handboek PDF

Similar german_15 books

New PDF release: Praxisorientierte Einführung in die Allgemeine

Dieses Buch bietet eine umfassende und anschauliche Darstellung der betriebswirtschaftlichen Grundlagen. Es bezieht das individuelle Verhalten der Organisationsmitglieder sowie ethische Aspekte ein und ist vor allem durch einen sehr starken Praxisbezug gekennzeichnet. Anhand von zwei durchgängigen Fallstudien und zahlreichen Beispielen werden die wichtigsten Theorien, Begriffe und Zusammenhänge erläutert.

Download e-book for iPad: Die Melancholie der Wiedergeburt (Az újjászületés by György Konrád

Im Jahre 1991 erhielt der ungarische Prosaist und Essayist György Konrád den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels vor allem deshalb, weil er, so der textual content der Verleihungsurkunde, die Veränderungen in Osteuropa vor­ausgedacht hat. Er hat dies vor allem in den beiden Rinden Antipolitik (edition suhrkamp 1293) und Stimmungsbericht (edition suhrkamp 1394) getan.

Innovationen im Mittelstand erfolgreich managen: 25 Tipps - download pdf or read online

Diese Anleitung für ein erfolgreiches Innovationsmanagement im Mittelstand enthält 25 pointierte Tipps für die praktische Anwendung. Die Bandbreite reicht vom klassischen administration in Veränderungsprozessen bis hin zu neuesten Erkenntnissen aus der Hirnforschung, die die Umsetzung von Innovationen erleichtern oder beschleunigen.

Read e-book online Erfolgsfaktor gesunder Stolz: Wie Sie Ihre Selbstzweifel PDF

Marion Lemper-Pychlau zeigt auf, wie sehr Selbstzweifel uns in der Berufswelt und im Privatleben schaden können und warum wir uns ihnen nicht einfach überlassen dürfen. Außerdem erfahren Sie etwas über die Beschaffenheit und Entstehung der Selbstachtung. Schließlich erläutert die Autorin, wie Sie Ihre Selbstzweifel loswerden und durch Selbstvertrauen ersetzen.

Additional info for Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde: Handboek

Sample text

De PaCO2 wordt geregeld door de ademhaling. Respiratoire afwijkingen komen primair tot uiting in de PaCO2; verhoogde PaCO2 bij respiratoire insufficiëntie leidend tot respiratoire acidose en verlaagde PaCO2 bij respiratoire alkalose. Bij een metabole ontregeling treedt respiratoire compensatie op: bij metabole acidose hyperventilatie leidend tot een daling van de PaCO2, bij metabole alkalose oppervlakkiger ademen leidend tot een hogere PaCO2. De compensatie leidt tot een verschuiving van de pH in de richting van de normale waarde zoals valt af te lezen uit de formule.

28). Zeer ernstige pH-verschuivingen kunnen voorkomen als gevolg van gelijkgerichte metabole en respiratoire verschuivingen. De combinatie van respiratoire insufficiëntie en in korte tijd ontstane melkzuuracidose leidt bijvoorbeeld tot een versterkte daling van de pH. Bij een chronische metabole acidose daarentegen is de bereikte pH praktisch onafhankelijk van de respiratoire compensatie. Na een enige dagen bestaande metabole acidose zal effectieve hyperventilatie die leidt tot een lage PaCO2, een vermindering van de renale HCO3−-terugresorptie tot gevolg hebben, terwijl dit proces minder uitgesproken is bij minder efficiënte hyperventilatie, waarbij dan zowel PaCO2 als HCO3− iets hogere waarden hebben.

Bij een meer uitgesproken ondervulling kunnen naast orthostatische hypotensie ook verschijnselen van onvoldoende orgaandoorbloeding zoals angineuze klachten, buikpijn en verwardheid optreden. Hypovolemie gaat vaak samen met een interstitieel vochttekort. Bij onderzoek vallen dan een droge tong en slijmvliezen en een afgenomen huidturgor op. Het laatste symptoom is bij oudere mensen minder betrouwbaar. Soms levert het lichamelijk onderzoek een aanwijzing op voor de oorzaak van de hypovolemie. De aanwezigheid van toegenomen pigmentatie van huid en slijmvliezen kan wijzen op het bestaan van primaire bijnierinsufficiëntie.

Download PDF sample

Rated 4.73 of 5 – based on 38 votes